I marchi di prodotti ARIIX ... 

Nutrifii
Slenderiiz
Puritii
Lucim
Reviive
PRIIME
Limu

Il sigillo di approvazione ARIIX